Хитлер стои на покрива на една висока сграда с група евреи и нарежда:
- Ти си вдигни лявата ръка!
Бута го долу.
- Ти си вдигни десния крак!
...Бута го и него.
Телефонът звъни - Сталин.
- Абе, Хитлер, хайде да си поделим Полша!
- Добре де, но първо да си довърша тетриса!