Две фолкзвезди играят шах.
- Кош! - възкликва едната.
- Чакай ма, туй да не ти е футбол!