Проведена анкета сред боксьорите с въпрос:
" Вреден ли е бокса за здравето?"
10 процента отговорили - " Не, не е вреден."
90 процента - " Не разбирам въпроса!"