Младеж с приятелката си пътуват с кола. Прекрасен летен ден.
- Виж, - казва той, - колко е висока тревата.
- За какво намекваш? - оживява се спътничката.