Клиент си поръчва на сервитьорка блондинка:
- Едно кафе, но "Нес" кафе!
- Ами като не с кафе, с кво?