Две блондинки се явяват на изпит за шофьорски книжки. Разбира се, нищо не знаят и комисията им разрешава да говорят за каквото се сетят. Едната казва:
- Аз знам, че колата има резерватив.
- Не ма - поправя я другата - има презервоар...