Допикало му се на един пиян, а наоколо пълно с хора и няма къде. Накрая му хрумнало да отиде при един уличен телефон да вдигне слушалката и ужким говори да се изпикае. Отнякъде обаче се появил полицай и пита:
- Какво правим?
- Обаждам се по телефона?
- А защо си си извадил уя?
- А аз звъня на с*кс по телефона!