Един алкохолик попитал един наркоман:
- Защо не пиеш алкохол?
- За какво да лазя, като мога да летя!!!