- Бира ли? - пита келнерът постоянен клиент.
- Не, с колата съм! Донесете ми минерална вода!
След минута, келнерът се връща и носи бира:
- Можете да си изпиете бирата, някой ви е откраднал колата.