- В моята практика клиентите се стремят да получават най-
малкото.
- Любопитно! А какво практикувате?
- Наказателен съдия съм.