Небостъргач, 132 етаж, ресторант. До прозореца седи мъж в черно и пие уиски. До него сяда друг мъж, двамата си пийват. Първият казва:
- Тук е такъв силен вятър, че ако скочиш през прозореца, вятърът ще те върне обратно(скача през прозореца и полита, но влита обратно).
- Давай, сега е твой ред.
Вторият скача през прозореца и като камък полита надолу.
Идва барманът:
- Ама че гаден тип ставаш, Батмане, като се напиеш!