Днес беше толкова тежък ден, че се наложи да мина през магазина за алкохол по път към бара.