Писмо до министъра на земеделието:
- Господин Министър на какви условия трябва да отговарям, за да ми се разреши откриването на кланница за "едър рогат добитък", и как
да получа статут "Европейска специализирана кланница"?
След 1 месец получава отговор:
- Целият ви персонал трябва да замине на специализация в Брюксел, за да бъде обучен на безболезнено клане и на хуманно дране.