Добрата половина от населението ненавижда правителството.
Представете си, как се отнася лошата половина?