Добре, че имаше столче в тъмната стаичка, да се наплача на спокойствие.