И по Възкресение стават чудеса:
- Пробита лодка. В нея Б.Б., Иисус и Обама. Брегът бил близо и Иисус просто минал по водата до него. След това Б. Последен Обама, но потънал.
- Не му ли показа камъните, по които да мине? - попитал Иисус - Б.
- Какви камъни?! – попитал Б.