Срещата на асоциацията на врачките не се състоя по непредвидени причини.