- Знаеш ли, какво може да направиш с твоето мнение!? Къде може да си го завреш?
- Не може: там ми е дипломата на филолог и мечтата за прекрасно бъдеще...