Двама приятели си говорят:
- Моята жена в предишния си живот е била ку*ва.
- Откъде знаеш?
- Вчера я убих.