Две блондинки си говорят:
- Моя вибратор ми изневерява.
- Че как разбра?
- Батериите му падат много бързо.