Едно момче попитало друго:
- Къде да те чакам?
- Като минеш моста преди моста.