Застрахователен агент:
- Ако си си направил добра застраховка живот, наслади и се пълноценно! Изкачи скалиста планина, сбори се с мечка, кажи на жена си да млъкне...